“meta-pixel”

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy hos Evolutionparts ApS

Vi samlar endast in personuppgifter i de fall vi bedömer att detta är relevant för oss och vi kommer endast att samla in personuppgifter om de är relevanta för dina aktiviteter på Evolutionparts ApS.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid all relevant lagstiftning.

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge vi antingen är rättslig skyldiga att göra det eller så länge det är relevant för det syfte för vilket de samlades in.

Informationen vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt eller tjänst från oss måste vi samla in vissa personuppgifter för att kunna genomföra transaktionen och för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan använda cookies för att ha kontroll på innehållet i din varukorg när du använder vår webbshop.

Vi kan komma att samla in information som namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om annan än postadressen), telefonnummer och betalningsinformation.

Evolutionparts ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

– Besöker vår hemsida

– Genomför ett köp av våra produkter

– Skickar oss frågor, reklamationer eller feedback

Den registeransvarige

Registeransvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.evolutionparts.se är Evolutionparts ApS, Storegade 9, 8700 Horsens, Danmark,
VAT-nr DK32551297

Grund för behandling och syfte

Vi samlar in dina allmänna kontaktuppgifter, som ex. namn och postadress, för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har köpt av oss. Vi samlar in din e-postadress för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt eller tjänst samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och din IP-adress. Den information som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras för betalningshantering och uppfyllande av det ingångna avtalet. När du genomför betalningar kommer vissa av dina uppgifter att vidarebefordras till Nets och Stripe, inklusive den information som är nödvändig för att genomföra eller stödja betalningen, ex. totalt belopp och faktureringsinformation.

Om du inte vill lämna de personuppgifter som är nödvändiga för genomförande av ett köp av en produkt har du tyvärr inte möjlighet att köpa produkter av oss på vår webbplats.

Din information (förutom din e-postadress, om du har samtyckt till behandling av denna i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 3 år efter det att din produkt eller tjänst har levererats.

Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Vi har vår hemsida på LLGroup och betalningssystem via Nets och Stripe, som även fungerar som vår registerförare. Alla personuppgifter som du tillhandahåller på vår webbplats kommer att lagras i LLGroups datacenter.

Vi använder externa företag som leverantörer så att våra tjänster ska levereras på bästa möjliga sätt. Dessa externa leverantörer är registerförare och behandlar i vissa fall personuppgifter i samband med deras leverans av tjänster till oss. Våra registerförare behandlar uteslutande personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med de rättsliga kraven för registerförare.

Vi har ingått ett registerföraravtal med våra registerförare, vilket är vår garanti för att de följer relevanta regler kring skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som den registrerade har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkra uppfyllande av. Du har rätt att anmoda oss om följande:

Att få åtkomst till korrigering/ändring av dina personuppgifter

Att få personuppgifter raderade

Du har dessutom rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att inkomma med klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller vill att vi ska begränsa behandlingen av dessa, kan du även skicka en anmodan om detta till vår e-postadress jonas@evolutionparts.se.

Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0