“meta-pixel”

Integritetspolicy och cookies

Cookie- och integritetspolicy hos Evolutionparts

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas det in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att vi samlar in information om dig bör du radera dina cookies (se instruktionerna) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Vi har nedan sammanställt vilken information som samlas in, syftet med insamlingen och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller motsvarande med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, ta fram statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, som ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se vägledning här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kommer de annonser som visas att vara mindre relevanta för dig och dessutom visas oftare. Dessutom riskerar du att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att du inte får åtkomst till allt innehåll.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande omfattning kan inkludera:

Cookiebot.com

Personuppgifter

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som i någon utsträckning kan knytas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en del sådana uppgifter. Detta sker t.ex. vid vanlig åtkomst av innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder övriga tjänster eller genomför ett köp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, din geografiska plats och vilka webbplatser du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen behandlas även namn, telefonnummer, e-post, postadress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att ske i samband med registrering av ett användarkonto eller vid ett köp.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Din information kommer uteslutande att användas för de syften den har samlats in för och kommer att raderas när dessa syften är uppfyllda eller inte längre relevanta.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller behandlas på något annat sätt i strid med lagstiftningen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest sannolika att vara relevanta för dig, för att hantera dina inköp och betalningar samt för att kunna tillhandahålla dig de tjänster du har begärt, t.ex. prenumeration på nyhetsbrev. Dessutom används informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringstid

Informationen lagras under den tidsperiod som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre är nödvändig. Periodens längd beror på informationens art och orsaken till lagringen. Därför är det inte möjligt att ange generella tidsramar för när information raderas.

Utlämnande av information

Data kring din användning av webbplatsen, vilka annonser du visas och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i avsnittet ”Cookies” ovan. Informationen används för att rikta annonser.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personlig information, som ex. namn och e-postadress, kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder uteslutande registerförare inom EU eller i länder som kan garantera att din information ges tillräckligt skydd.

Insyn och klagomål

Du har rätt att informeras om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan även när som helst invända mot användningen av informationen. Du kan även återkalla ditt samtycke till behandling av informationen om dig. Om den information om dig som behandlas är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Anmodan om detta kan riktas till jonas@evolutionparts.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.

Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller vill begränsa behandlingen av dem, kan du också skicka oss en anmodan om detta till ovanstående e-postadress.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Evolutionparts

Storegade 9

8700 Horsens
Danmark

Telefon: +45 27830783

E-post: jonas@evolutionparts.se

Din varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0