Självrengörande vattenlås No. 1 (Dansk modell)

Detta vattenlås efterlever standardmåtten för vattenlås i Danmark på 100-110 mm x 140 mm. Vattenlåset är självrengörande och därmed behöver man inte använda skadliga kemikalier för att rengöra avloppet eller öppna avloppet för att tömma det på hår, smuts och skräp.

Produktbeskrivning

Detta vattenlås efterlever standardmåtten för vattenlås i Danmark på 100-110 mm x 140 mm.. Vattenlåset är självrengörande och därmed behöver man inte använda skadliga kemikalier för att rengöra avloppet eller öppna avloppet för att tömma det på hår, smuts och skräp.

Funktioner som fås med vårt självrengörande Danska vattenlås Nr. 1

  • Lämplig för danska golvbrunnar
  • 100-110 mm x 140 mm.
  • Självrengörande vattenlås 
  • VA-godkänt enligt danska standarder
  • Enkel montering.

Se vår instruktionsvideo för montering här.

Vårt självrengörande vattenlås No. 1 (Dansk modell) kan ersättas med dessa modeller: