Självrengörande vattenlås No. 1

Detta vattenlås efterlever standardmåtten för vattenlås i Sverige på 120-135 x 90 mm. Vattenlåset är självrengörande och därmed behöver man inte att använda skadliga kemikalier för att rengöra avloppet eller öppna avloppet för att tömma det på hår, smuts och skräp.

Produktbeskrivning

Detta vattenlås efterlever standardmåtten för vattenlås i Sverige på 120-135 x 90 mm. Vattenlåset är självrengörande och därmed behöver man inte använda skadliga kemikalier för att rengöra avloppet eller öppna avloppet för att tömma det på hår, smuts och skräp.

Funktioner som fås med vårt självrengörande Svenska Vattenlås Nr. 1: 

  • Passar svenska golvavlopp
  • 120-135 x 90 mm
  • Självrengörande vattenlås 
  • VA-godkänt enligt danska standarder
  • Enkel montering.

Se vår instruktionsvideo för montering här.

Vårt självrengörande vattenlås Nr. 1 kan ersättas med dessa modeller:

Evolution parts