Självrengörande vattenlås No. 1

Detta vattenlås efterlever standardmåtten för vattenlås i Sverige på 120-135 x 90 mm. Vattenlåset är självrengörande och därmed behöver man inte använda skadliga kemikalier för att rengöra avloppet eller öppna avloppet för att tömma det på hår, smuts och skräp.

Produktbeskrivning

Detta vattenlås efterlever standardmåtten för vattenlås i Sverige på 120-135 x 90 mm. Vattenlåset är självrengörande och därmed behöver man inte använda skadliga kemikalier för att rengöra avloppet eller öppna avloppet för att tömma det på hår, smuts och skräp.

Funktioner som fås med vårt självrengörande Svenska Vattenlås No. 1: 

  • Passar svenska golvavlopp
  • 120-135 x 90 mm
  • Självrengörande vattenlås 
  • VA-godkänt enligt svenska standarder
  • Enkel montering.

Se vår instruktionsvideo för montering här.

om du har ett av de vattenlås som visas, vet du att det passar till ditt avlopp:

Evolution parts