Frågor och svar

Innehåll som kan döljas

VART TAR SMUTSEN VÄGEN?

Smutsen rinner ut med avloppsvattnet, dvs. den rinner ut med toalettvattnet och in i avloppet. Finns det inte risk för att det blir stopp i avloppet längre bort om smutsen inte plockas upp? Nej, det finns ingen risk för att det blir stopp i avloppet eftersom det avleds i samma rör som toalettpapper, urin och fekalier

PASSAR VATTENLÅSET NO. 1 TILL ALLA AVLOPP?

läs under produkten du vill ha vilket golvbrunn vattenlåset passar

KAN JAG BYTA TILL VATTENLÅSET NO 1 ?

Vem som helst kan göra det.Du tar helt enkelt bort ditt gamla vattenlås, tar sedan vattenlåset No. 1, smörjer det med smörjmedel och sätter in det istället. Om du fortfarande är osäker på hur du ska göra, kan du se vår monteringsvideo och instruktioner för mer information.

VARFÖR OCH HUR FUNGERAR VATTENLÅSET NO 1?

No 1 vattenlås fungerar eftersom det inte har några vassa kanter, dess unika form och vattenflödet förhindrar hår och smuts från att fastna i vattenlåset. Det är också godkänt i de nordiska länderna.

VILKA AVLOPP PASSAR LINJE VATTENLÅSET TILL?

Vårt självrengörande Linje Vattenlås No. 1 är avsett för duschnischer och kan ersätta originalvattenlås från Unidrain®.
läs under produkten du vill ha vilket golvbrunn vattenlåset passar

HUR BYTER JAG VATTENLÅS?

Våra självrengörande vattenlås är väldigt enkla att montera. Se monteringsanvisningarna förvåra Vattenlås här.

Monteringsanvisningar för vattenlås No. 1

Det är väldigt enkelt att montera våra självrengörande vattenlås. Nedan hittar du
instruktioner för montering.

Se här

Frågor och svar

Vattenlåsets huvudsakliga funktion är att förhindra obehagliga avloppslukter från att tränga in i ditt badrum. Därför är det ingen trevlig upplevelse om vattenflödet plötsligt stoppas eller täpps igen. Men lukten är en sak – en annan sak är att man måste byta ut eller rengöra vattenlåset.

Se här

Godkännande av vattenlås

Märket är erkänt, respekterat och efterfrågat i branschen. Därmed blir resultatet av att sälja VA-godkända vattenlås lättsålda produkter som samtidigt stärker din trovärdighet som återförsäljare.

Se här